Bli volontär

Bli volontär

Att bli och vara volontär i VOOV Stockholm innebär att du ger av din tid och därmed gör en aktiv insats för VOOVs arbete med att placera våldsutsattas sällskapsdjur i tillfälliga jourhem. 

Att vara volontär hos VOOV kan tidvis vara tufft och påfrestande, men du gör enorm skillnad för de personer och djur som är i behov av vår hjälp. 

Ett engagemang som volontär innebär inledningsvis att du blir inbjuden till en informationsträff där du får en första inblick i hur du som volontär kan engagera dig. Förutsatt att det känns rätt för oss båda kommer du därefter att få genomgå en introduktionsutbildning. Baserat på dina tidigare kunskaper och erfarenheter och dels vilken roll du är intresserad av så försöker vi tilldela dig en roll som känns relevant.   

Det är önskvärt att ha viss kunskap om våld i nära relationer samt god djurkunskap för att vara volontär i VOOV.

Vi kontrollerar alla blivande volontärer hos länsstyrelsens djurskyddsenhet samt begär in ett utdrag från Polisens belastningsregister. Önskar du engagera dig? Vår volontärsamordnare rekryterar i omgångar, så håll utkik efter annonser eller hör av dig till volontarvoovstockholm@gmail.com om du undrar när nästa rekrytering är.